Alles over Vitamin K2.

Vi vet at vi alle er vitamin C, vitamin D og noen andre, og vi serverer hver dag var del av frukt og gronnsaker for a fa disse nodvendige vitaminer i kroppen. Selv om alle vitaminer er sv rt viktige for ulike funksjoner i kroppen, vil jeg likevel gjerne sette oppmerksomheten pa en ofte forvitret vitamin: Vitamin K2. Over vitamin K2, og faktisk hele gruppen vitamin K, var til kort nok ganske lite kjent. Vitamin K2 ble forst og fremst bare forbundet med blodstolling og trombose. Men dor intensiv forskning kommer stadig flere bevis pa at vitamin K2 har mange flere viktige funksjoner i kroppen.

De fordelene av vitamin K2.

En rekke fordeler og virkninger av vitamin K, og vitamin K2 i det spesielle, var allerede kjent. Men siden det er mange forskningsundersokelser gjort, med overraskende resultater:

Bloedstolling.

Vitamin K er allerede kjent som middel til blodstolling a regulere. Ved en forverring av kroppen er det nodvendig a stoppe blodet. Dette kan ikke v re lang tid, men du ma ikke ga for mye, men det ma heller ikke ga fort, og du kommer til a fa det siste av blodstolsene i deg. Vitamin K sorger derfor for at dette ikke gar for fort, men ogsa sikkert ikke for langsom. Vitamin K er ikke den eneste stoffet som er ansvarlig for dette, men oppfyller en nokkelfunksjon i denne prosessen. I tillegg er komponentene Fibrin og Protrombin viktig i blodstollingsmechanismen.

For mors en kind.

Under graviditeten, og spesielt for fodsel, undergar kroppen av den tilstedev rende mamma naturligvis mange endringer. En av disse er a sorge for en minimal blodovergang under fodselen. En okt aktivitet av blodstollingselementer, sa. Men dette medforer ogsa en risiko: Med mange aktive blodstollingscomponents finnes det ogsa en okt fare for trombose. Vitamin K bidrar til dette svake balansen, sikkert under graviditeten, for a regulere.

Ogsa er vitamin K viktig for den nyfodte typen. Dette er med dor det faktum at Vitamin K ikke kan leveres via navelstreng. Nyfodte babyer har derfor ingen lager vitamin K. I de forste manedene blir det sa ofte vitamin K til barnet gitt for a fa hjernenesblodninger a forebygge.

Sunn vekst van de botten.

Vitamin K, og spesielt vitamin K2 (menaquinon-7), er viktige for barna i veksten i forbindelse med utviklingen av bunnen. Vitamin K2 sorger for dette pa en indirekte mate, fordi det er nodvendig for kalsium a binde seg med Osteocalcine for bunnen. Og alene vitamin K2 kan realisere denne forbindelsen. Ut fra en undersokelse av UMC i Utrecht har det vist seg at en strukturell inntagelse av 45 mcg vitamin K2 gir et sv rt viktig bidrag i botutviklingen. Ikke bare for barn i vekst, men ogsa for voksne.

Osteoporose.

Botontalkalking, som Osteoporose i folkeskallet, er en lidelse som stadig og mer forekommer. Uiteraard kommer symptomene forst etter senere alder. Men fa mennesker vet at du kan unnga dette, eller i alle fall kunne utsette det. Men sa ma du begynne a begynne pa ungdom. Dette er ikke alltid lett, fordi den naturlige forebyggingen av osteoporose er hovedsakelig basert pa en sunn og utbalansert mat, s rlig tilstrekkelig frukt og frukt. Problemet med dette er at frukt og gronnsaker ikke inneholder n ringsverdien som det noen gang har hatt. Dette kommer gjennom en verarming av jorden, nye teelteknikker og i noen tilfeller irradiasjon av maten. Her kan jeg likevel ga over dorskriveren, men dessverre faller dette historien utenfor fokuset pa den artikkelen.

Det er derfor avgjorende at alle er i stand til a arbeide med sterke bunner ved a v re tilstrekkelig av ny botvevesel. Vi vet alle at Kalsium er av stor betydning, sa vi tar braaf ons glas melk med tilsatt kalsium. Men fa mennesker vet at alt eneste kalsium ikke er nok. Du trenger dermed Vitamin K2 for a sikre at kalsium kommer pa de riktige stedene i kroppen, og at kalcium kan bindes med Osteocalcine.

Fleksibel hjerte- og blodvaten.

Vitamin K2 har, til oppfolging av den tidligere historien om sterkere boter, ogsa en indirekte fordel. I det oyeblikk du far nok, eller kanskje for mye, far kalsium inn, og du ikke har de tilhorende n ringsstoffer som gjor det mulig for kalsium ogsa a bli behandlet, sa har du et problem. Det kan for mye av kalsium forarsake problemer i kroppen. Tenk bare pa nierstenen. Ogsa det er for mye kalsium avsatt i veiene, slik at disse blir stadig mindre fleksible. Som vi alle vet, er elastiske blodvater av betydning mot alle hjerte- og vaatziektes.

Uit een recent onderzoek is niet alleen gebleken dat voldoende vitamine K2 zorgt voor een juiste verwerking en transport van het calcium, dus wordt dit calcium niet afgezet in de ader, maar vitamine K2 zorgt ook voor het reinigen van de bloedvaten. Vitamin K2 forhindrer ikke bare avsetning av kalsium i blodvaten, men det virker ogsa ogsa tilbake. En helt prosess som etter noen fa uker er merkbar og malbar. Dette siste er en nylig oppdagelse, og ma fortsatt undersokes. Men disse forste resultatene er besluttet hoopgevend.

Prostaatkanker.

En av de nyeste resultatene fra medisinsk undersokelse er en helt bemerkelsesverdig: Tilstrekkelig vitamin K2 vil antakeligvis oke sjansen for prostatakanker med bare 35%. Ogsa Vitamin K2 er i stand til a gjenopprette det skadede DNA i mitokondriene, noe som har en forebyggende virkning for alle slags kanker. Ok, ogsa dette er resultater fra nyere undersokelser, og ma alle bli sjekket igjen for medisinsk vitenskap dette egentlig gjelder for noe. Men ogsa disse resultatene er sv rt hoopgevend.

Er det ulemper og / eller vedvirkninger?

For the time being, there are no side effects of overdose known, but that does not mean there are no side effects. De fleste undersokelser pa virkningen av vitamin K2 er sv rt nylige, og dermed er ogsa de bivirkninger og eventuelle ulemper som ikke er nok undersokt. Dor noen vitenskapere blir antatt at en overdose av vitamin K2, i kombinasjon med et antistollingsmiddel som et enkelt aspirin, er ingen vesentlig valg. Men med en normal dosis vitamin K2 fra 45 mcg (= 1 kapsel) vil det ikke oppsta problemer.

Det ma imidlertid forklares at mennesker som har overdreven blodstolling, i kombinasjon med en overdose av vitamin K2, har en sterk okt risiko for trombose.

Vitamin K2 i var mat.

Uheldigvis er mengden av vitamin K2 i vart daglige mat ikke tilstrekkelig. Naturligvis er det n ringsmidler der vitamin K2 er i, men det er eksotiske retter eller retter som ikke bestemmer seg for hver eneste daglige meny. Og selv om du vil spise dette daglig, er det ikke nok.

For a gi deg et inntrykk av den matvaren du kan finne relativt mye vitamin K2 i:

Natto (Traditioneel Japanse maaltijd, laget av gefermenterte sojabonner) Harde kaassorter Mjuke kaassorter Eigeel Butter Kippenlevertjes Salami Kippenborst Orgelkjott.

Ut fra denne listen er, og fortsetter, det er rett pa den ubestridte vinneren med hensyn til mengden vitamin K2. Det er oppfylt navnet det fermenteringsprosessen som er ansvarlig for den relativt hoye konsentrasjonen av vitamin K2.

Vitamin K2 som n ringssupplement?

I mellomtiden er det sa klart at vitamin K2 er en viktig n ringsmiddel for kroppen. Men nar det ikke forekommer i tilstrekkelig grad i var naturlige n ringsmiddel, er vi nodt til a ta det inn i capsulevorm. Denne kunstige formen kalles vitamin K3. Det herlige dette er at kroppen din kan K3 selv om a sette til vitamin K2. En kosttilskudd dor sa sv rt effektiv er.

Nar det gjelder dosering, er det meningen igjen over fordelt. Nar det gjelder vitamin K2, blir det anbefalt a ta 1 kapsel daglig, som tilsvarer 45 mcg.

Nar det gjelder vitamin K generelt, er det den daglige anbefalte mengden 75 mcg for en voksen og 35 mcg for en type. Men ved dette direktivet er det bare tatt hensyn til blodstollende virkning av vitamin K. De nylig oppdagede funksjonene er ikke inntatt i denne prosessen. Hva dette har konsekvenser for den Daglige Anbefalte Hoeveelheid er derfor enda en gang til alle undersokelser er bekreftet og de medisinske fagene har alt akseptert. Deretter er det sannsynlig at en ny daglig anbefalte mengde blir fastslatt.

Selv om resultatene av alle undersokelser til vitamin K2 er sv rt lopende, ma det fortsatt gjores mye forskning for a bekrefte alt. De mengder av 1 kapsel per dag blir vurdert som trygge. Hvis du vil ta mer, er det vettig at dette til og med motes med en doktor i forbindelse med bivirkninger med andre medisiner.

Waardevol? Gjor meg en glede og del den pa sosiale medier!

18 kommentarer.

Ifolge de samme undersokelsene viste det seg ved hoye doser at hos sunne mennesker som bruker mer enn 300mcg vitamin k2, brukes stollingsfaktoren ikke til a bli pavirket! V r oppmerksom pa at mennesker som bruker antikoagulansmidler ma se bort fra at de har en forstyrret stollingsfaktor, og de kan v re av betydning. Die mennesker ma overleg plegen met deres husarts onsker dem a vurdere om vitamin k2 bruker.

Folk som dor antistollingsmedicatie inntar, gjor det godt til vitamin K2 bare i overlegning og under kontroll av en arts a bruke. Vitamin K2 har lav toksisitet. I mette navn er japanske studier brukt uten 45 mg (45000 mcg) vitamin K2 per dag. Ogsa meget hoye doseringer vitamin K2 gir ingen anledning til okt dannelse eller aktivitet av stollingseiwitten og forer derfor ikke til hyperkoagulering. De stollingseiwitten i handtaket aktiveres av vitamin K2, og nar de maksimalt er aktivert, virker blodstollingssystemet optimalt og er overaktivisering av dette via vitamin K2 ikke mulig.

Takk, men for dette tillegg, Dennis!

Hvilke undersokelser er dette.

Jeg er pa utkikk etter leger som kan gi meg rad om bruk av vitamin K2 i kombinasjon med (hvilken hoyeste) kalcium og vitamin D. Ved meg ble det opprettet 10 ar siden. Na 3,5 ar fosavance i.c.m. kalsiumbruis 500 mg, stoppet. Ingen videre behandling mer hatt. Na har jeg pa egen anmodning utfort en ny dexatest hvor det er konstatert at botdensiteten med 6,9% t.o.v. 2005 er avtaget, og det er na vaneoporose. Jeg er en godt sunn kvinne fra 63 som mye beveger seg og bevisst med mat er bezig. Jeg har ogsa artroseklachten. Jeg har gatt til min familie fordi jeg ville gjerne starte med vitamin K2 i kombinasjon med kalsium og vitamin D, og har fatt rad om det. Det svaret var klart: her har jeg ingen forstaelse av, jeg har aldri hort om K2 og vet bare at det finnes vitamin K. Met andre ord: sok det du selv, men ut. Her er min sporsmal.

Jeg leser na bare dine sporsmal.

Det er en heel goed middel, kombinasjon av vit K2 med vit D3 (hoy dosering er kun pa doktersrecept tilgjengelig hos apoteket Mierlo-Hout i Helmond. Tlf. 0492-509750. Lav doseringer er tilgjengelig, men i folge dine klager er hoy dosering vit D nodvendig.

Naam van het middel is Giga D3 + K2capsules.

Pa Internett er det na mye informasjon om vitamin K2. Sok bare under «Rotterdam-studie». Derin ble ruim 4800 mennesker 10 ar lang fulgt. Erg gode resultater m.b.t. bruk av vitnames K2 – MK7. Dat er den riktige formen av K2.

Rad: 180 stk. per dag for det optimale resultatet. Lagere doseringer virker ikke nok.

Videre mange engelskspraklige studier tilgjengelig pa YouTube. (Det er godt a folge for oss.) Van de internist trenger du (ingenting) a forvente. Har jeg ogsa medvirket. De anbefaler fortsatt den farlige cocktailen Alencali o.i.d.

Kalsium og D3 uten K2 forer til kalkafsetting i nyre, ledd og – helt farlig – i blodvaten. Suksess motte de studiene.

Kan du bruke k2 nar du bruker hjerte patr. Og blodverdunnere.

I utgangspunktet er det ikke vesentlig a fa ekstra k2 a svindle hvis du bruker blodverdunnere. Dette forst motte din kunst overleggen!

Kan det v re sann a v re som min kone fra 1 med Williams syndrom dette ville bruke? Hans hjerterytme er for tett, hjerte- og longslagaders vernauwd og disse er knapt elastiske. Den boylen er egentlig allerede oppgitt fordi hans slagforere er for sma til a operere. Hapet er at hun endelig kommer litt med sin kropp, men hans hjerte far det na vanskelig gjennom den store hjertespieren. Vi er sa litt opptatt av hva flere alternative muligheter.

Det er ikke sporsmalet om det er meningsfullt, men om du kan bruke dette for babyer. Det er ikke kjent om maksimalt tillatt antall K2 for barn og sma barn. For a v re sikker pa a fortsette, anbefaler jeg at du ikke bruker dette. Tenminste ikke uten overleg met de behandelende arts.

Du kan presentere denne ideen til doktor, og dette kan danne seg om hvorvidt det er hensiktsmessig og spesielt sikkert.

Heel veel succes, Daisy!

Vitamin K2 har nesten ingen betydning for stolling, men det er Vitamin K1. Vitamin K2 sorger for elasticiteten av aders (forhindrer verkalking av adresse og hartkleppen). Fordi K1 og K2 hveraars funksjoner (delvis) kan overta, fungerer de blodverdunnere (Vitamin K-antagonister) ikke selektive, sa bade K1 og K2 blir bremset. Det kan klart v re at blodverdunnerne, selv om tromboseremmere er, men pa den andre siden er de sv rt darlig for hjertet, blodvaten og botten. Hvis noen moter en hjertekvale ved toedoen av de blodverdunnere, dor sier menn: «Ja, han / hun hadde ogsa en svak hjerte». Jeg ser de blodverdunnere som stille mordere.

Dr. Vermeer van de Universiteit van Maastricht heeft veel onderzoek gedaan naar de werking van Vitamine K 2 uit nachto, (sojaproduct) dat Japanners veel eten en mogelijk daardoor minder hart- en vaatziekten hebben. Tabletten er ogsa til salgs.

Resultatene av undersokelsen, spesielt pa kvinner, var gunstige, da vitamin K 2 bringer kalvets blod til bunnen, hvor det er hjemme.

Takk, du gjerne for dette tillegget, Andre!

Jeg sa na tre uker en hoy dosering K2 pa anbefaling av en di tist. Siden da har jeg dag og natt hovedpine. Jeg er to dager stoppet: hovedpine unna. Og igjen begynte: Hovedpinen tilbake. Dette virker som en ganske vervelende tillegg. Wellicht er det suplement toch niet zo onschuldig.

Jeg har samme problem med K2, bade i form av MK4 og MK7. Knallende koppijn. Selv i en dose av kun 45 mcg og fortsatt lager. Jeg har hatt de fineste og rligste multivitaminpreparaten kjopt og brukt, men alle kompleksene kunne bli sa gronne beholderen pa grunn av vitamin K2. Det foles som om mine hjerner er akutte og sliter med migrene som hovedpine. Misselijkmakend gewoon. Jeg tror at jeg skal sende melding til LAREB.

Min fysioterapeut anbefalte 2 kapsler K2 (elk 100 mcg.) Sammen med D3-draper og magnesium. Kreeg sist van paniekaanvallen sa meteen geminderd. Etter 3 dager stoppet og blir heldigvis sakte igjen meg selv. Misschien passer de matingsadviezen du gir bedre med meg.

I din artikel skriver du om en undersokelse hvor det er fastslatt at verkalking kan gjores med vitamin K2. Welk undersokelse er det?

Har du navnet pa den artikkelen for meg?

Du kan finne dette i de folgende undersokelsene, Peter:


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!