spaltning.

spaltning. ^ skraningshastighet skraningshastighet skraning innsats skratvaske Skraning, Rev. Obadiah skranende foten skraforskyvning skorstein skraning avskj ringsform Sloper, Catherine skranende korn (mer…)

Read more spaltning.