Endrede neural korrelater av belonning og tap behandling under simulert slot-maskin fMRI i patologisk gambling og kokain avhengighet

Hoydepunkter.

Gambling– og stoffbruksforstyrrelser viser lignende endringer i belonningskretser.

Vi undersoker belonningsbehandling ved bruk av fMRI under simulert spilleautomat.

Personer med vanedannende lidelser viste overdrevet forventningsaktivitet.

Personer med patologisk gambling viste ikke belonningslignende n r-miss-aktivitet.

Delt og unike belonningsrelaterte endringer kan v re malrettet mot behandling av avhengighet.

Bakgrunn.

Personer med gambling– eller stoffbruksforstyrrelser viser lignende funksjonelle endringer i belonningskretser som tyder pa et felles underliggende sarbarhet i vanedannende lidelser. Ytterligere undersokelser av vanlige og unike endringer i belonningsprosessering i stoffrelatert og ikke-stoffrelatert avhengighet kan identifisere nevrale faktorer som kan v re malrettet mot behandlingsutvikling for disse lidelsene.

For a undersoke kontekstuell belonningsprosessering i patologisk gambling ble en fMRI-oppgave av spilleautomat utfort av tre grupper (med patologisk gambling, kokainavhengighet og hverken uorden, N = 24 hver) for a bestemme i hvilken grad to grupper med avhengighet (ikke- stoffrelatert og stoffrelatert) viste likheter og forskjeller i forhold til hverandre og en ikke-avhengig gruppe i forutgaende perioder og etter levering av vinnende, tapende og «nesten savner» resultater.

Personer med patologisk gambling eller kokainavhengighet sammenlignet med de med hverken uorden viste overdrevet forventningsaktivitet i mesolimbic og ventrocortical regioner, med deltagere av patologisk gambling som viste storre positiv mulig belonningsforventning, og kokainavhengige deltakere viste mer negativ forventet tap av viss tap. Verken klinisk prove viste ikke mediale frontale eller striatal responser som ble observert etter n r-savnede resultater i sunne sammenligningsdeltakere.

Konklusjoner.

Endringer i forutgaende behandling kan v re folsomme for valensen av belonninger og innholdssykdomsspesifikke. Vanlige og unike funn i patologisk gambling og kokainavhengighet med hensyn til forventet belonning og nesten tapstap behandling tyder pa delte og unike elementer som kan malrettes gjennom atferdsmessige eller farmakologiske inngrep i behandlingen av avhengighet.

Velg et alternativ for a finne / fa tilgang til denne artikkelen:

Sjekk om du har tilgang gjennom innloggingsinformasjonen din eller din institusjon.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!