Enkle rad dyprullkullager med fyllespor.

Dypsporkullager med fyllespor er tilgjengelige apne eller med skjold pa en eller begge sider. De er ogsa tilgjengelige med eller uten et snap ringspor. Apne lagre som ogsa er tilgjengelige med skjold, kan ha utsparinger i ytterringen (figur 2).

Stor storrelse dyprullkullager med fyllespor, uten bur, er tilgjengelig pa foresporsel.

Detaljer angaende skjermens egnethet under forskjellige driftsforhold er oppfort i tabell 1. Imidlertid kan disse retningslinjene ikke erstatte test av skjold i applikasjonen. For ytterligere informasjon, se Tetningslosninger.

er prim rt beregnet pa applikasjoner der den indre ringen roterer er montert i ytterringen og danner et smalt gap med indre ring er laget av stalplate.

Lagrene skjermet pa begge sider smores for lagets levetid og er praktisk talt vedlikeholdsfrie. De er fylt med hoytemperaturfett GJN som standard.

Pa foresporsel kan lagrene leveres med folgende spesielle fettstoffer: Bredt temperaturomrade fett HT eller WT bredt temperaturomrade og stoyfett LHT23.

De tekniske spesifikasjonene til de forskjellige smorefettene er oppfort i tabell 2.

Smor livet for kappede lagre.

presenteres som L 10, dvs. tidsperioden ved hvilken 90% av lagrene fortsatt er palitelig smurt (diagram 1) avhenger av: driftstemperaturen hastighetsfaktoren fettfaktorfaktor (GPF) (tabell 2)

Hvis driftsforholdene er forskjellige som beskrevet nedenfor, ma fettlevetiden som er oppnadd fra diagrammene justeres:

vertikale aksler og rarr; 50% av den oppnadde verdien tyngre belastninger (P> 0,05 C) og rarr; Bruk reduksjonsfaktor (tabell 3) Nar dekkede lagrene ma fungere under visse ekstreme forhold, for eksempel sv rt hoye hastigheter eller hoye temperaturer, kan det oppsta fett pa kappediameteren. For levearrangementer hvor dette ville v re skadelig, kunne det tas hensiktsmessige tiltak. For ytterligere informasjon, kontakt SKF-soknadsteknikkstjenesten.

kan forenkle utformingen av et arrangement ved a lokalisere lageret aksialt i huset ved hjelp av en snapring (figur 5) ved a spare plass ved a redusere monteringen tid betydelig.

Passende snap ringer er vist i produkttabellen, sammen med deres betegnelse og dimensjoner.

Folgende varianter er tilgjengelige (figur 6):

apne lagre med kun et snap ringspor (betegnelse suffiks N) apne lagre med en snap ring (betegnelse suffiks NR) lagre med en snap ring og et skjold pa motsatt side (ZNR) med en snap ring og et skjold pa samme side (betegnelse suffix ZNBR) lagre med en snap ring og skjold pa begge sider (betegnelse suffiks 2ZNR)

SKF single row dypspor kulelagre med fyllespor er utstyrt med et naglet, ball sentrert stemplet stalbur (ingen betegnelse suffiks, fig. 7).

For ytterligere informasjon om burens egnethet, se bure.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!