Hjelp .. En sollicitatiebrief!

Bron foto: schrijvensollicitatiebrief.nl.

Ved siden av a lage en god og oversiktlig CV ma det ogsa skrives en soknadsbrev nar du gar pa jobb. Det kan ogsa v re en god klage. Navnlig ved en apen soknad er det vanskelig a skrive en kort slik at du er opptatt og villig overgatt. Men hva er videre den store forskjellen mellom en apen soknadsskrivelse og en vanlig soknadsbrev?

Vanligvis soker du pa en ledig stilling som du for eksempel har funnet pa jobben. Du kan her holde kontakten ved skriving av soknadsbrevet. Du har nemlig et antall sakalte krav fra fagteksten, og kan sa fortell om hvorvidt du oppfyller kravene og hvorfor du vil v re en god kandidat. Men nar du har en apen soknadsskrivelse, har du ingen vacaturetekst hvor du kan fa inspirere deg, og det gjor det ekstra vanskelig. Dette betyr imidlertid at du har mye mer plass til a v re kreativ i din kort. Du kan nemlig doper pa dine personlige egenskaper.

Heretter sa noen tips og eksemplarbrev for skriving av en soknadsbrev. Onsker du ogsa a soke!

1. motivasjon og enthousiasme.

2. Bruk og bruk eksempler til stotte for dine pastander.

3. Vis hvorfor du er perfekt for funksjonen.

Du kan ogsa fa informasjon om hvilken oppl ring du har fatt, og din bakgrunn i din korte prosess, men du vet ikke om det er for mye ut, siden du allerede har CV. Prov i din korte med navn, din motivasjon og entusiasme for a komme.

Den oppbygningen jeg har brukt for mine apne soknader er:

Hvorfor her solliciteren? Eksempel: Etter fire ar med mye glede a ha studert pa Pabo, har jeg gatt pa skolearet. Na er det pa tide a soke a soke min undervisningskarriere. Jeg er pa utkikk etter en utfordrende og inspirerende skole for a na dette. & # 8221; Dette ville v re nok som forste ledd.

Angiv at du gjor en apen soknad pa skolen fordi f.eks. de visie du appellerer. Benoem noen punkter fra visjonen av skolen og hvordan du tenker pa det. Koble det til din egen visjon. V r sa snill, i dette avsnittet ma du legge vekt pa hva skolens egenskaper er.

I den andre delen av kjerne kan du antyde at du har nok kontakt med skolens oppl ring. Du skal na angi hvorfor det fortsatt er slik. Du gar sa inn pa dine personlige egenskaper. I tillegg er det pa det sterkeste, sikkert hvis du nettopp har blitt utdannet, for a ogsa oppgi en l ringspunkt, av hvilken du forventer at dette pa den aktuelle skolen skal kunne l res.

In the slot section you can indicate where you are specialized and whether you prefer a particular building. Gi ogsa grunn til hvorfor du har preferanse.

Sluit deg kort deretter ned med en fin avsluttende setning. Eksempel: & # 8220; Jeg haper at mitt brev du har inspisert, har fatt min soknad a gi videre. & # 8221; Gi ogsa til at du er villig til a legge deg kort muntlig.

Undertegn de korte (Med vennlig hilsen, oi.d. og hele navnet ditt) og sett deretter pa hva som star i vedlegget (du CV dus;) ..).

V r sa snill at du ikke lenger er en A4tje.

1. Se pa skolens nettside og les visjonen / missie fra skolen;

2. Ta de skolegidene og noter viktige elementer som du vil komme tilbake i din brev;

3. Sok eventuelt pa aktuellene fra skolen.

Fortsetter begynner du med skrivelsen av brev.

Angi hvor du har oppnadd stillingen fra firmaet / stiftelsen / skolen og hvorfor du reagerer.

Fortell om din oppl ring og hva du siden har gjort. Fortell deretter hva som skjer over deg selv, men sorg for at de ting du forteller ogsa passer til identiteten til bijv. de skolen. La sa egenskapene til skolen komme sa langt som mulig, og la merke til det du synes er sa viktig her.

I det neste avsnittet kommer du dine egne kvaliteter, knyttet til funksjonen du soker, selger. Hva er dine gode kvaliteter og eventuelle l ringspunkter? Hvorfor ma de ha deg for den funksjonen?

Fortell hvorfor du er sa nysgjerrig pa noe nytt og hva du forventer av en jobb hos skolen (o.i.d.) hvor du soker.

Vervolgens lukker du den korte av, f.eks. motte: & # 8220; Jeg haper du motte min kort inspirert a ha og se ut til din kommentar. & # 8221; Gi ogsa til at du er villig til a legge deg kort muntlig.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!