Hva kan du l re om navnet ditt?

Kjendispavirkning.

Tror du det er et tilfeldighet at navnet Mila 27k store stot i popularitet i 1998 og 2010 da skuespilleren Mila Kunis hadde sin store karriereoppnaelse? Oss heller. Se lister over navn gjort popul rt av kjendiser.

Betydning & amp; Opprinnelse.

Visste du at Matthew 1.6m betyr Guds gave? Finn ut om navnet ditt betyr skjonnhet, hap, makt, tapperhet eller noe annet. L r opprinnelsen til navnet ditt: amerikansk, hebraisk, fransk, irsk eller annen opprinnelse.

Topp popularitet.

Var foreldrene dine foran kurven nar de plukket barnets navn? Du kan v re. Se om ditt favoritt babynavn er trending eller avtagende. For eksempel var Megan 437k mest popul r i 1990.

Geo Popularitet.

Leter du etter et navn som er tydelig sorlig? Prov William 4.1m. Se hvilken del av landet ditt navn er mest popul rt. Kommer snart: se hvilke deler av verden et navn er popul rt.

Kjonn Preferanse.

Tror Charlie 187k er et vakkert mannlig babynavn? Tradisjonelt har det v rt. Men i de siste arene er det nesten like mange baby jenter som heter Charlie som baby gutter!

Popul re stavemater.

Har du noen gang lurt pa stavematen med navn som Sean 418k, Shawn 334k, og Shaun 72k? Velg det vanligste navnet for mindre feilstavinger eller vis deres individualitet med en mindre vanlig stavemate.

Navnlister.

Mest popul r.

Popkultur inspirert.

Kjendis pavirket.

Etter region.

Om navn.

Et navn stikker med oss fra fodsel til dod, og selv om vi ofte ikke har kontroll over det, kan vare navn definere oss. Vi kan alle takke foreldrene vare for vart navn.

Du kan soke etter ditt eget navn og trekke ut fantastisk informasjon fra den massive navngatdatabasen. Med flere millioner statistiske poster og historiske referanser for popul re babynavn etter 1880, er dette nettstedet fullpakket med fakta om oynene. Utvid ditt sok ved a reise tilbake i tid for a oppdage betydningen av flere navn for dine kolleger, kj ledyr, venner og familie.

Mange foreldre kan v re enige om at det a velge riktig navn for barnet / barna ikke er lett fordi det er sa mange faktorer a vurdere for du navngir en ny baby. Saledes inkluderer de religion, popularitet, navneoppdrag, opprinnelsessted, stavemate, rytmer / lyder, kjonn, stereotyper etc.

Som foreldre bor du forst vurdere om navnet pa din nyfodte baby vil v re en byrde for dem nar de vokser opp. Det er navn som er utenlandsk lydende, vanskelig a stave eller uttale, sv rt accentuert, har v rt assosiert med negative mennesker eller ting, eller det ville bare v re en arsak til drilleri.

Hva betyr mitt navn?

Vil du vite meningen bak navnet ditt? Onomastics eller onomatologi er studien av egnede navn av alle slag – inkludert opprinnelsen til navn. En gren av onomastics kalles antroponomastikk eller antroponymi. Det er studiet av «antroponymer» som stammer fra de greske ordene antropos (som betyr menneske) og onoma mening (navn). Kombinert sammen betyr det «menneskets navn». Betydningen av tusenvis av navn, inkludert opprinnelsen, er inkludert pa dette nettstedet.

I noen tilfeller ser foreldrene deres religiose tro pa a gi navn til barna sine. Noen religiose individer velger tradisjonelt navn pa hellige som navnet Mary. Visste du at ordet Maria er et hebraisk begrep for vakre? De fleste navn har ogsa en tradisjonell betydning. Som et annet eksempel har jodiske familier en felles praksis a nevne sine babyer etter deres avdode familie kj re, hvis navn er tradisjonelt fra Bibelen.

Andre kristne kirkesamfunn gir vanligvis barnsnavn, enten i Bibelens gamle eller nye testamente. Mange muslimer foretrekker a bruke islamske navn. Selvfolgelig er det andre verdensreligioner som ogsa bruker de samme navngivningskonvensjonene for sine familiemedlemmer.

Hvor popul r er mitt navn?

Har du noen gang lurt pa hvor mange amerikanere bruker samme fornavn som deg? Du er pa rett sted hvis du spor sporsmalet «hvor popul rt er navnet mitt?» eller «hvor vanlig er navnet mitt?»

Dette nettstedet benytter statistiske data fra Social Security Administration for a vise popul re babynavn. Til dags dato er det 5,838,786 poster i databasen. Den eldste posten dateres tilbake til 1880, og den nyeste er fra 2016. Ved a bruke disse dataene, kan du se hvor mange folk har navnet mitt og hvor popul rt var navnet mitt aret jeg ble fodt.

Den prim re grunnen til at vi bruker navn til mennesker, er for a skille fra andre. Imidlertid heter foreldrene i mange tilfeller sine barn ved hjelp av sv rt popul re baby gutt eller baby jente navn. De fleste foreldre fra forskjellige land kaller fortsatt deres nyfodte barn pa grunnlag av deres kulturelle normer, tradisjoner og religiose trosretninger. Likevel forsoker noen foreldre a finne unike navn. Med milliarder mennesker rundt om i verden er det sv rt sannsynlig at noen andre deler ditt navn, selv om foreldrene dine valgte det mest unike navnet de kunne.

Er navnet popul rt pa grunn av noen?

Mange foreldre nevner i dag sine barn etter kjente eller popul re kjendiser, forretningsmenn, etc. over hele verden. Selv fiktive tegn blir brukt til a nevne barn. Tradisjonelt har det ikke alltid v rt tilfelle.

Babyer blir ofte oppkalt etter deres foreldre med tillegg av Junior (Jr.), II, III, IV, etc. Det er vanligvis bruken av fars fornavn for et barns navn. Det er ogsa ekstremt popul rt a nevne barn etter andre slektninger: besteforeldre, tanter, onkler, etc.

Mange folks navn skaper et inntrykk selv for du moter dem. Adolph blir for eksempel ofte referert til den nazistiske Fuehrer som er grusom, Judas fra en av Jesu disipler som forradte ham, Abe for en rlig person, Jennifer for noen som har rettferdig eller hvit hud, og listen fortsetter. Et navns bilde vil vanligvis pavirke eierens selvtillit og hvordan andre kan oppleve ham.

Hvor er navnet popul rt?

Nar du velger navnene til barna dine, bor du forvente at det i et annet land du besoker, ikke vil bli uttalt pa barns navn pa samme mate som i opprinnelsesstedet ditt. For eksempel blir navn som Jesus, Padilla, Genevieve og andre utenlandske navn ofte uttalt annerledes i andre land. Noen navn er enda mye mer popul rt i visse regioner i USA.

Andre ting a vurdere.

Unnga ukonvensjonelle stavemater sa mye som mulig, fordi det kan forvirre de fleste. Husk at typiske stavemater med navn er de som de fleste vil bruke nar du skriver ned et navn. Det er veldig irriterende eller irriterende a fa navnet ditt ofte feilstavet. For eksempel vurdere navnene Cathy, Kathy, Cathey, og sa videre.

Noen rim kan komme, kan invitere drilleri. For eksempel kan Harold Hatfield, Wanda Fonda, Jack Black, Tess Thiz, osv. Navngi ordspill, eller annet humoristisk spill pa navn, hores ut som morsomt og til og med morsomt til tider, men folk som lever et liv med navn med vitser vedlagt, vil ikke bli underholdt. Mange navneksperter anbefaler bruk av et ujevnt antall stavelser som Kat Smith Patterson, Dwight David Eisenhower, May Alcott Stevenson osv. Navn med ulik antall stavelser har en mer behagelig effekt enn fulle navn med et felles antall stavelser.

Det er fortsatt ikke sa vanlig i disse dager a finne barns navn passende for enten mann eller kvinne, men trenden vokser. Disse navnene er ofte nyttige nar du navngir barn etter en slektning av et annet kjonn. Mange individer ville hevde at det a kreve et barn a forklare hans eller hennes kjonn pa grunn av sitt kjonns noytrale navn, er irriterende eller irriterende.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!