Robert Ladouceur.

Robert Ladouceur er en av professorene i psykologi i Universite Laval de Quebec de 1974 til 2008, og har fatt en tittel i 1982. Etter seks ar har doktorgradsutovere og psykologi ekspertisemisjonen blitt gjennomfort etter doktorgrad i Universite de Geneve og au Temple University a Philadelphie.

Au debut des annees ’80 M. Ladouceur et ete invite par Roger Bertrand, depute et ministre au Parti Quebecois, en deltaker i en utarbeidelse av en rapport om konsekvensene av implantasjonen av kasinoer i Quebec. Ce mandat la en permis de constater l’absence de dokumentations scientifiques abordant les jeux de harard et d’argent. C’est avec la samarbeid de mme Anne Gaboury, Marie Marie Mayrand og M. Michel Dumont que M. Ladouceur amorca ses over hele verden, og de fleste av dem er darlige medarbeidere i samspillet med deg. Precurseur en matiere de pensees er en av de ledende l rerne, og dr. Ladouceur er en av de mest kjente av innovasjonene i verden, og det er ikke bare en kompetanse som gir deg mulighet til a utvikle deg selv.

Ses travaux sur les jeux de hasard et d’argent sont internationalement connus. De repr senterer 1998, og det er en innbydende oppgave a besoke, og de fleste av de kommisjonelle presidenter har ansvaret for at de har konsekvenser for deg, kommiss r ved president Bill Clinton. I tillegg til konferanser og atelierer dannes dansere i flere provinser, kanadiene, de europeiske og amerikanske, og de europeiske landene i Asien.

En 1999, sonneradig kompetanse, som er en av de mest effektive malsettingene i DSM-IV- TR).

En 2001, er en av de ledende aktorene av Adrien-Pinard de la Societe, som er ansvarlig for psykiatri. Ce prix er en anerkjennelse av det unike bidraget med unntak av recherche en psychologie au Quebec. En 2003, som er en av de hoyeste forskningsmessige prisen til de europeiske universitetene, har v rt en av verdens ledende konsulenter i verden.

En 2006, et samarbeid mellom Mme Stella Lachance, Publiserer deux volumes over le traitement des joueurs patologiques intitules Overvinne Patologisk Gambling s’adressant aux cliniciens. Ces ouvrages cliniques ont ete enterines et salge par M. David Barlow, Fondateur du Center for angst og beslektede lidelser av Universite de Boston.

Parmi les dernieres realisations du professor Ladouceur, om a gjenopprette offentliggjoring av et modelle du er ansvarlig for, du er en del av Reno, og et samarbeid med professor Howard Shaffer de Universite Harvard og professor Alex Blaszczynski de l’Universite de Sydney ( Australie). Ce modele de prevention et deja ete adopte par des juridictions et par plusieurs membres de l’industrie du jeu.

Dans en karriere academique, Robert Ladouceur en publie pluss de 200 artiklene som er vitenskapelige pertinents au jeu, presente plus de 400 kommunikasjonsvitenskapsmennene og de eldre menneskene. Dr Ladouceur er aktuell professor i Universite Laval. I tillegg er det aktuelt a utove yrkesutovende arbeidere pa internasjonal niva, og de er med pa a utfore organisasjoner, de diskuterer og diskuterer og publiserer regelmessige artikler om forskningsmiljoer.

Pavillon Felix-Antoine-Savard, 2325 rue des Bibliotheques, Lokal 1116.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!