Sikkerhetsvakter og Gaming Surveillance Officers – Hva de gjor.

Hvordan a fremme (fremskritt)

Sammenlignet med ubev pnede sikkerhetsvakter, har v pnede vakter og spesialpoliti vanligvis hoyere inntjening og fordeler, storre arbeidssikkerhet og mer potensial for fremgang. Fordi mange mennesker ikke holder seg lenge i denne okkupasjonen, er muligheter for fremskritt bra for de som gjor en karriere i sikkerhet. De fleste store organisasjoner bruker en milit r type rangering som gir mulighet for fremgang i bade stilling og lonn. Noen vekter kan ga videre til veileder eller sikkerhetslederstillinger. Vakter med innleggskompetanse har ofte en fordel i a sikre tilsynsposisjoner. Vakter med ledelsesferdigheter kan apne sine egne kontraktsvernbyraer. Vakter kan ogsa flytte til en organisasjon som trenger hoyere sikkerhetsniva, noe som kan resultere i mer prestisje eller hoyere lonn.

Sikkerhetsvakter og spillovervakningsledere hadde 1,1 millioner arbeidsplasser i 2008. Omtrent 55 prosent av alle arbeidsplasser for sikkerhetsvakter var i etterforsknings- og sikkerhetstjenester, inkludert vakt- og pansrede biltjenester. Disse organisasjonene gir sikkerhet pa kontraktsbasis, tildele sine vakter til bygninger og andre steder etter behov. De fleste andre sikkerhetsansvarlige var ansatt direkte av en rekke bedrifter og myndigheter. Vaktarbeid er funnet over hele landet, oftest i storbyomrader.

Muligheter for sikkerhetsvakter og spillovervakningspersonell bor v re gunstige, selv om det forventes konkurranse for noen hoyere betalende jobber. Tallrike stillinger vil stige fra raskere enn gjennomsnittlig vekst i sysselsettingen – drevet av ettersporselen etter okt sikkerhet – og fra behovet for a erstatte de som forlater dette store yrket hvert ar.

Sysselsetting av sikkerhetsvakter forventes a vokse med 14 prosent mellom 2008 og 2018, noe som er raskere enn gjennomsnittet for alle yrker. Denne okkupasjonen vil fa et sv rt stort antall nye arbeidsplasser, ca 152 500 over prognosene tiaret. Bekymring om kriminalitet, h rverk og terrorisme fortsetter a oke behovet for sikkerhet. Ettersporselen etter vaktene vil ogsa vokse ettersom private sikkerhetsfirmaer i okende grad utforer oppgaver, som for eksempel a gi sikkerhet pa offentlige arrangementer og i boligomrader, som tidligere ble handtert av politimenn. I tillegg forventes private sikkerhetsfirmaer a gi mer beskyttelse til fasiliteter, som sykehus og sykehjem.

Medianarslonnene til sikkerhetsvakter var 23.460 dollar i mai 2008. De midterste 50 prosent tjente mellom $ 19.150 og $ 30.100. Den laveste 10 prosent tjente mindre enn $ 16,680, og de hoyeste 10 prosent tjente mer enn $ 39.360.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!