Slot tech magazine techfest

Techfest er den arlige vitenskaps- og teknologifesten i IIT Bombay. Det har v rt godt etablert som Asia’s storste vitenskaps- og teknologifestival. Internasjonale utstillinger som Nao Robots, Jinn Bot, Konkurranser som Robowars, L rere som APJ Abdul Kalam, Rakesh Sharma er bare hoydepunktene i Techfest, og det er mye mer a utforske her pa Techfest, IIT Bombay!

Studenter fra klassene 8, 9 og 10 som vises i SOF-National Science Olympiad, kan delta i «SOF-Techfest Innovation Challenge» (IC). Konkurransen vil bli gjennomfort i to faser. I forste fase ma studentene sende inn losningen av problemstillingen som vil bli tilgjengelig i Nasjonalt Vitenskaps Olympiad (NSO) eksamensbevis utfort av Science Olympiad Foundation, holdt 9. november og 23. november. Det kreves ingen egen registrering eller avgifter for innovasjonsutfordring (IC).

For flere detaljer, besok www.techfest.org og lik var Facebook-side for a holde seg oppdatert.

Tidsplanen for elektronisk innsending for innovasjonsutfordring vil v re som folger:

Innleveringsdatoer:

10. klasse: 24. november: 3 PM til 8 PM 9. klasse: 25. november: 3 PM til 8 PM 8. klasse: 26. november: 08:00 til 13:00.

Innleveringsdatoer:

10. klasse: 26. november: 3 PM til 8 PM 9. klasse: 27. november: 3 PM til 8 PM 8. klasse: 28. november: 3 PM til 8 PM.

Techfest IIT Bombay.

Online innleveringer.

For a sende inn en losning for innovasjonsutfordring, ma studentene besoke dette nettstedet (www.techfest.org/innovationchallenge) etter NSO-eksamen og skrive losningen i det oppgitte rommet. Studentene ma imidlertid mote noen raske MCQ-puslespill under svaret. Et eksempel pa et slikt problem er gitt.

Topp 15 deltakere fra landet vil bli invitert til Techfest: Asia’s storste Science & Technology Festival for 2. fase av utfordringen. Den andre fasen vil bli avholdt i IIT Bombay 29. desember.

Hver av de 15 studentene som kvalifiserer for den endelige runden, far lov til a folge en voksen med henne / han til IIT Bombay. Ombordstigning, innkvartering og refusjon av reiseutgifter for kvalifiserende student og tilhorende voksen vil bli gitt (opptil Rs.2000 / – person).

Sample MCQ Question.

I noen koder er TECHFEST skrevet som QIZLDIPX. Hvordan er SCIENCE skrevet i den koden?

TILGJENGELSER OG INCENTIVES.

Kommer til den interessante delen na, premiene som venter studentene.

Topp 6 studenter besoker Vikram Sarabhai Space Center, ISRO, Kerala.

Merit Sertifikat og trofeer for toppers av Innovation Challenge.

Tabletter for alle 15 studenter kvalifisert for 2. niva.

Mulighet til a delta pa alle programmer pa Techfest, IIT Bombay 29. og 30. desember.

Deltakelsesbevis til studenter som leverer verdifulle losninger.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!