Slotkoordinering Sveits.

Metanavigation.

Hauptnavigation.

GA / BA Aviation.

Subnavigation.

GA / BA Aviation.

Inhaltsbereich.

VIKTIG INFORMASJON:

Flyplassplasseringer for General & amp; Business Aviation-fly ma ryddes direkte gjennom din handteringsagent (vennligst kontakt AIP Switzerland for detaljer)!

Alle GA / BA-flyreiser krever obligatorisk flyplasstillatelse! PPR (Forutgaende Tillatelse Kreves) ma bli bedt om via ditt handteringsmiddel (AIP Switzerland REF LSGG AD 2.20 & sect; 4). Vennligst besok ppr.gva.ch for tilgjengelighet.

Hver IFR-flybevegelse er nodvendig for a tidligere fa en obligatorisk flyplassplassering. Operatorene er forpliktet til a velge en av de handteringsagenter som er oppfort i AIP Switzerland LSZH sa lenge de ikke har en selvbehandlingsautorisasjon fra Flughafen Z & uuml; rich AG. For a be om flyplassplasseringer ma du kontakte handteringsagenten eller General Aviation Service Center, email [email protected] eller telefon +41 43 816 46 37.

V r oppmerksom pa tidsvinduene som er tilgjengelige for ICAO-tiln rming kategori A-fly («Slow IFR») som publiseres i AIP Switzerland LSZH AD 2.20 & sect; 2.3.1.

V r ogsa oppmerksom pa at bruken og overholdelse av alle tildelte flyplassspor blir overvaket av Slot Coordination Switzerland. Endringer i flyplaner ma ogsa resultere i justering av tidligere tildelt flyplassspor. Ta kontakt med din handteringsagent for a l re mer om disse viktige forholdene!

Airport Slot ID.

Den obligatoriske flyplassplass-IDen for hver bevegelse vil bli formidlet til operatoren av den respektive handteringsagenten eller General Aviation Service Center pa tidspunktet for bekreftelsen og ma angis i felt 18 («Andre opplysninger») i ATC-flyplanen.

Opphavsrett 2018 Slotkoordinering Sveits.

Slotkoordinering Sveits – Hovedkontor og avdelingskontor Zurich.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!