Tf2 lastoutspor

Nyeste versjon tilgjengelig her https://bitbucket.org/avi9526/lom/src, men det kan hende at det ikke fungerer riktig.

weapons.cfg gar i & lt; server_root & gt; / addons / sourcemod / configs /

lom.sp gar i & lt; server_root & gt; / addons / sourcemod / scripting /

lom.smx gar i & lt; server_root & gt; / addons / sourcemod / plugins /

Legg dette til server.cfg filen din.

Fake (ikke-eksisterende) kommandoen for a begrense tilgangen til plugin. Som standard kan alle bruke denne plugin. For a begrense tilgang legger du til admin_overrides.cfg noe lignende.

Konsolvariabel, standard er 1.

1 spiller far vapen oyeblikkelig, anbefales kun for MvM og Fun servere;

0 – spiller trenger beroring skap for a fa vapen.

Konsolvariabel, standard er 0, les bellow om Apokalypsmodus, for forste gang du vil at den skal v re 0.

0 – Apokalypse deaktivert;

1 – apokalypse aktivert.

Konsolvariabel, standard er 1, definer hvis plugin leser weapons.cfg config-fil.

1 – Ja, anbefalt.

Konsolvariabel, standard er 1, definer hvis plugin leser tf2items.givecustom.txt config fil.

1 – Ja, anbefales hvis du har noe i tf2items.givecustom.txt config-filen;

0 – nei, anbefales i andre tilfeller.

Konsoll kommandoen, last opp config filer, ** REQUIRED ** a bli satt i server.cfg eller annen config som utfores av spill server. Plugin gjor ikke det du ikke spor – det vil ikke lese konfigs for du forteller det a gjore det.

Konsol kommando, chat versjon! Lom. Uten argumenter vises LOM-menyen. Med heltallargument oppgitt – prov last inn riktig utlasting.

Konsoll kommando, chat versjon! Loname. Etter at du har fatt noe vapen fra LOM-menyen, og du vil lagre det (husker du at plugin ikke lagrer dataene dine etter at du har koblet fra?) Som lastout med navn – apne chat og skriv noe som.

Apocalipse-modus ble designet for a handtere situasjonen nar det er admin og 1 eller 2 flere spillere pa mvm_ghost_town-kartet, og de far sjansen til a vinne …

1) Jeg antar at filen tf2items.givecustom.txt ser slik ut.

4) Legg inn mvm_ghost_town-kartet og sett sm_lom_apocalypse til 1.

5) Kontroller LOM-menyen for overstyrt vapen.

Plugin bruker egen config fil weapons.cfg samt tf2items.givecustom.txt fil fra GiveWeapon plugin, men med noen ekstra felt (GiveWeapon plugin ignorerer feltene sa ingen problemer).

Slot Integer. Slot for vapen. Prim r = 0; Sekund r = 1; …

Navn String. Vapennavn som vises i menyen.

Indeks Integer. Standard er -1. GivesWeapon plugin lager ikke nytt vapen, alt er vapen basert pa andre vapen, sa her lagret foreldre vapen ID for egendefinerte vapen. For tiden ikke egentlig brukt.

GameMode Integer. Standard er 1023 – hvilken som helst spillmodus. Spillmodus bin r maske. Brukes til Deflector minigun som bare er tilgjengelig i MvM spillmodus. Sett dette til 2 for vapen som er tilgjengelig bare i MvM-modus.

Apokalyptisk helhet. Standard er 0. Definer om vapen er apokalyptisk – veldig overdrevet (se ovenfor)

Tilgangsstreng. Standard er «& quot ;. Skriv her en falsk kommando som er i din admins_overrides.cfg config-fil. Brukes til a begrense tilgangen til noen vapen. Anbefales ikke for bruk pa grunn av ytelseshensyn.

Hodet mitt cache er tomt akkurat na, sa jeg antar at jeg ikke glemte noe …


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!