Vibrationsisolering arbeidsbord (VIWT)

Vibrationsisolering arbeidsbord (VIWT) – Oversikt.

JASH Vibration Isolation Work Table (VIWT) er hovedsakelig kjent som Optical & amp; Opto-Electronics Laboratory Work Table brukes i laboratorier som arbeidsstasjon for passiv isolasjon for sensitivt utstyr som laser, optikk, optiske og elektroniske vekter, medisinsk utstyr og maleinstrumenter. Disse presisjonsbordene benyttes ogsa i metrologisk rom / laboratorier for malinger av sv rt noyaktige komponenter som rundhetstestere, redskapsmalere, overflademalere osv. Den overste arbeidsflaten av Vibration Isolation Work Table (VIWT) kan ha sv rt presis topparbeid Overflate som er i samsvar med gradvis noyaktighet i henhold til DIN-876 eller IS: 2285 / IS: 7327 eller annen Kunde-spesifisert overflateflate noyaktighet – finere eller grovere som matte v re nodvendig. Arbeidstabellen kan v re av granitt stein eller SH-V stressavlastet gra stopejern. Arbeidsbordets toppoverflate kan ha funksjoner av borede hull, tapphull, styrespor, fresede T-spor eller andre funksjoner som kan v re nodvendige for applikasjoner.

VIWT har funksjon av lavfrekvent isolasjon og selvutjevning av arbeidsbord. Arbeidstabell kan isoleres fra vibrasjoner opp til (a) Vertikal naturlig frekvens ca. 2,0 Hertz eller bedre og (b) Horisontal naturlig frekvens omtrent 3,0 Hertz eller bedre. For noen applikasjoner kan ogsa grov vibrasjonsisolering opptil 10 ± 2 Hertz eller mer leveres. Fa hoy kvalitet vibrasjon isolasjonstabell fra den ledende produsenten og leverandoren av presisjonsverktoy.

Fremtredende funksjoner.

Vibrasjonsisolering Arbeidstabell ma installeres under rene Metrology Room-miljoer.

Den grunnleggende strukturen for typisk Vibrations Isolation Work Table (VIWT) fra bunnen er som folger:

1. SH-V spenningslost torsjonsfri sveiset stalrorramme som stottes pa justerbare fotter under rammebenene hviler i hovedsak pa fast, stiv, ikke-boyelig og stabil gulv. Eventuelt, i tillegg til justerbare fotter, kan VIWT-rammen ogsa ha et alternativ hjulhjul montert pa VIWT-ramme for a legge til rette for a flytte / flytte arbeidsbordssystemet etter behov. Med mindre annet er angitt, er den standard justerbare arbeidshoyden pa arbeidsbordets overflate 900 ± 25 mm fra gulvniva. Standard forsyning er ramme uten hjulhjul.

2. Vibrationsisolering Luftfj rene er strategisk plassert og festet pa toppen av VIWT-rammen. Arbeidstabellen stottes pa minst fire luftfj rer pa Airy / Bessel Stottestotter (1/4 til 1/5 fra sider) og er utjevnet pa 3-punkts nivaeringssystem. Avhengig av den totale arbeidsbordstorrelsen kan luftfj rer v re over fire. Med mindre annet er spesifisert, vil passiv vibrasjonsisolasjon v re omtrent 10 ± 2 Hertz.

Rammen har ogsa montert luftfilter regulator med respektive luftslang for luftfj rer og nivastyringssystem. En 3-punkts niva kontrollventil enhet er montert pa VIWT rammen. Systemet krever on-line ren, fuktfri & amp; olje mindre torr luft ved 5 bar trykk. Ingen oljesmoring er nodvendig for systemet.

Hvis ikke spesifisert, vil standard aktiv / automatisk nivakontroll ha omtrentlig utjevningsnoyaktighet opp til ± 150 mikron. Alternativt kan systemet ha sv rt noyaktig aktiv / automatisk nivakontrollsystem som omtrentlig kan nivaere arbeidsbordet til en noyaktighet pa opptil ± 20 mikron.

3. Etter behov arbeidsbordet som kan v re av enten Granitt Stone eller SH-V Stress lettet Gary Cast Iron eller ikke-magnetisk rustfritt stal. Den overste arbeidsflaten kan ha et utvalg av tappede hull eller andre funksjoner som borede hull, styrende lunder, T-spor og Brukerspesifikke.

Standard Storrelser av Vibrasjon Isolasjon Arbeidstabeller (VIWT)

Standard arbeidsbordsmodeller / typer og storrelser er som folger:

Kun granitt eller stopejern.

‘G’ for granittbord, ‘C’ for Gra stopejerns arbeidsbord og ‘S’ for ikke-magnetisk rustfritt stal.

* Maksimal lastekapasitet pa arbeidsbordet er basert pa arbeidstabellens «II» noyaktighet. For flatnoyaktighet Grad ‘I’ vil denne belastningen v re 50% og for flatnoyaktighet Grad ‘0’ denne belastningen blir 30%.

V r oppmerksom pa at rostfritt stalbordsplater har lavere lastkapasitet, kun beregnet for lette laster.

Pa foresporsler kan ogsa storre arbeidsbordstorrelser opptil 4000 mm x 2000 mm leveres.

Grunnleggende detaljer er nodvendig sammen med foresporsel.

900 ± 25 mm fra gulvniva.

(a) Tapphull eller tappede gjengede innsatser – storrelse, rutenett og tonehoyde med hvilken noyaktighet.

(b) Styrespor – storrelse, toleranse og tonehoyde.

(c) T-sporet (IS: 2013 eller DIN-650) – storrelse, halsnoyaktighet H9 eller H12 og tonehoyde med hvilken noyaktighet, Standard er H12.

Kvalitet.

Copyright © 2018 JASH Precision Tools Ltd. Alle rettigheter reservert | Kart.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!