West Virginia mindre i besittelse av alkohollover.

Av Monica Steiner, Bidragende Forfatter.

En mindrearig enn 21 i West Virginia kan ikke kjope, eie, konsumere eller selge alkohol, med fa unntak (se nedenfor). (W.V. Ann. Code § 11-16-19 (a) (1).) En minor ma dessuten ikke kjope, eie, konsumere eller selge noen «ikke-berusende ol», som inkluderer brygget eller gj ret drikke som inneholder mellom en halv prosent og tolv prosent alkohol i volum. (W.Va. Kode § 11-16-3 (5).) Det er ogsa ulovlig for en mindrearig a bevisst gi falsk informasjon om minorens alder (for eksempel ved a bruke en falsk ID eller fodselsattest) for a skaffe seg alkohol eller ikke-berusende ol. (W.Va. Ann. Kode § 61-8-27a.)

Unntak fra regelen.

West Virginia anerkjenner tre unntak fra den generelle regel som forbyer mindrearige a kjope, eie eller selge alkohol.

Overensstemmelsesundersokelser. Mindrearige mellom 18 og 21 ar kan forsoke a kjope alkohol eller ikke-berusende ol som en del av etterforskningsundersokelser under ledelse av lovhandhevelse eller West Virginia Alcohol Beverage Administration. (W.Va. Ann. Kode § 11-16-19 (3).)

Arbeid. Et etablissement som er lisensiert for a selge alkohol, kan ansette mindrearige mellom 18 og 20 ar for a selge eller levere, men ikke forbruke & mdash; alkohol og ikke-berusende ol. En mindre mellom 16 og 18 kan ogsa fungere i lisensierte bedrifter, men kan ikke selge eller levere alkohol eller ikke-berusende ol. (W.V. Ann. Kode Seksjoner 11-16-19 (2) og 60-8-20 (a).)

Voksen familiemedlemmer. En mindrearig kan ha og konsumere alkohol som tilbys av en voksen som er relatert til mindrearige av blod eller ekteskap. (W.V. Ann. Kode § 11-16-19 (3) (c)).)

Et brudd pa West Virginias mindre besittelse lover er misdemeanor. Straffen varierer etter brudd.

Underkjop, besittelse, salg eller forbruk. Overtredelser har boter pa opptil $ 500, opptil 72 timer i fengsel (eller et ungdomsfangst) eller begge (som avgjores av dommeren). Dommeren kan ogsa bestille opptil ett ars provetid i stedet for fengselstid for forste lovbrudd. (W.Va. Ann. Kode Seksjon 11-16-19 (3) (a).)

Misforstaelse alder. Violatorer vil mote en bot pa opptil $ 100, opptil 72 timer i fengsel, eller begge deler. Dommeren kan ogsa bestille opptil et ars provetid i stedet for fengselstid for forste lovbrudd. (W.Va. Ann. Kode § 11-16-19 (3) (b).)

Innredning av alkohol til en mindrearig.

En voksen i Vest-Virginia kan ikke bevisst kjope for, gi eller gi alkohol eller ikke-berusende ol til mindrearige; og en lisensinnehaver som har lisens til a selge alkohol i West Virginia, kan ikke tillate mindrearige a v re i eller konsumere alkohol i en lisensiert etablering. Imidlertid kan mindrearige yngre enn 18 ar v re i lisensierte virksomheter nar de er i en foreldres n rv r eller nar de kjoper lovlig (ikke-alkohol) kjop. (W.Va. Ann. Code Seksjon 11-16-18 (a) (3) & (17).)

Alkoholsalg. Voksne som gir alkohol til mindrearige kan bli belastet med en misdemeanor, som straffes med 30 dager tosix maneder i fengsel, en bote mellom $ 25 og $ 500, eller begge deler (som avgjores av dommeren). (W.Va. Ann. Kode Seksjon 11-16-18 (b).)

Ikke berusende olsalg. Voksne som gir ikke-berusende ol til mindrearige kan bli belastet med en misdemeanor; som har boter pa opptil $ 100, opptil 10 dager i fengsel, eller begge deler. (W.Va. Ann. Kode § 11-16-19.)

Rettighetshavere. Lisenstakerne kan mote strenge straffer for a gi alkohol til mindrearige, slik at mindrearige kan v re ulovlig i lisensierte virksomheter, eller tillate mindrearige yngre enn 18 a selge alkohol. Overtredelser b rer boter mellom $ 100 og $ 5000, mellom 30 dager og ett ar i fengsel, eller begge deler. (W.Va. Ann. Kode § 60-3A-25.)

Forsvar til overbevisning. En voksen kan ha et forsvar mot en overbevisning dersom den voksne med rimelighet stod pa fotografisk identifikasjon eller andre fakta som indikerte at den mindrearige ikke var underarig pa salgstidspunktet, og den voksne hadde ingen annen grunn til a tro at den mindrearige var mindrearig. (W.Va. Ann. Kode § 60-3-22 (b).)

Fa juridisk hjelp.

Fordi lokale prosedyrer og holdninger til de mindre veselene i Vest-Virginia, varierer fra samfunn, er det en god ide a konsultere en advokat som er kjent med hvordan disse sakene handteres i ditt omrade. Dette gir deg en bedre sjanse til a oppna det mest gunstige resultatet under de unike forholdene i saken din.

Snakk med en advokat.

Start her for a finne kriminelle forsvarsadvokater i n rheten av deg.

Hvordan det fungerer.

Gi oss en kort beskjed om saken din. Gi kontaktinformasjon Velg advokater for a kontakte deg.

Snakk med en forsvarsadvokat.

Vi har hjulpet 95 klienter med a finne advokater i dag.

Hvordan det fungerer.

Gi oss en kort beskjed om saken din. Gi kontaktinformasjon Velg advokater for a kontakte deg.

Produkter.

Gratis Legal.

Koble til oss.

Opphavsrett og kopi; 2018 Nolo & reg; Selvhjelpstjenester er kanskje ikke tillatt i alle land. Informasjonen som er oppgitt pa dette nettstedet er ikke juridisk radgivning, utgjor ikke advokathenvisningstjeneste, og ingen advokatklient eller konfidensielt forhold er eller vil bli dannet ved bruk av nettstedet. Advokatlistene pa dette nettstedet er betalt advokatannonsering. I enkelte stater kan informasjonen pa dette nettstedet betraktes som advokathenvisnings service. Vennligst referer til Vilkar for bruk og tilleggsbetingelsene for spesifikk informasjon relatert til staten din. Din bruk av dette nettstedet inneb rer godkjenning av vilkarene for bruk, tilleggsbetingelser, personvern og informasjonskapsler.


Hello! Do you want to play in the most honest casino? We gathered it for you. Push here now!